מחירון לדוגמא
COLOP 20 - גודל סטנדרטי 60 ₪
TRODAT 4911 - גודל סטנדרטי 60 ₪